al hai ja jawaan jise ka kadi khafa kitni lagdi leonardo male mann mera nahi nazar nulla pyaar raat shor tale tan told visto yahan yai