aaya ang bhar duniya gali hai hasin ii kadi khafa ki main male meri nahi noi pe phir raat sita tera told uski visto wanna woh