ako ang anyway everyday ginawa guys iba ibang ibat iyong ka kong laging lahat mag mapag-mataas ng ngunit parin pera pero piling sa sarili text winawaldas