ai bach day demo ey kadi kage karna keredo kokoro koto lynch mo moor nai nani nante nothing owari pyaar sa sekai stop taku wa world