duh eun ga han hitori hon iu jae kal kamo kara kimi kyozou la mal mono nat ne ni sa sekai sin sou tama toki wa