ay aye binabawi chala coast dana ee hawaii hindi ka kang kasama kona koya na ngayon pero spend summer wala wanna winters