chief disguise dropped ehu everything fire girls glad hea hear hell hot hula ku lei loke mai mau nui oho send sing smiled sweetly swell week