No recommendations for "buhay"
ako ang ba bilanggo chap closely ee guy hiyain inutos ka ke ko kung la magagawa mai meet nakaka nakita ngunit noon ohh pa simula tita