ab aur bach chali cheez dekho hai hoshi jahan kaha ke ki koi kya mein meri nahi nahin nai ochiru owari pyaar roke uwasa woh yureru