bach cheez coy hai hoshi ki koi lute maeni mera mo naru ni pond pyaar roke socha sono subete sugiru talk toh toki wa wo woh