ab agete aur bach cheez daochiru dekho hai hoshi koi kya lute mellow mera meri mo nahi nahin naru ochiru roke sadaa socha toh tsuki uwasa