ab agle american aur dard dekho hai hain jaan jaana jahan ka kal koi lute main mein meri na nahi pal phir pyaar raahein tak zindagi