akong ang ay ginawa hang iyong kin ko lahat meron mo mong ng pa sa sakin