ako akong ay date ginawa hang ill ka kailangan kin kung kunsinte late mali meron mo nagawang pa pag sa sakin sayo