No recommendations for "kailangan"
ako akong akoy alas ang ay date deny dini dose halos hanggang iba ill kailangan kang kausap late meron mo pag para sayo throat wind