No recommendations for "mokong"
ako eh hindi ka makilala masa mokong na naman nung oo palagi sa sige tama una wala