No recommendations for "palagi"
calamity eh ii iu jane janet ka mo na naman ne ni oo palagi palmer selma sige sou tama toki wa