No recommendations for "makilala"
akin ako ang bakit din hindi ito iyo kang kasama ko kona kulay love lumabas mahal makilala na nag-tagal naman ng nung sa story wag wala