basho duh eo ga hitori hon iu iya janai kal kamo ki kimi kou mal mono nat ne peo pi sa sekai sin sok tanoshii toki