duh eo han hitori ii iu janai jin kamo kou kyozou lang lin mal mo mono ni pa pi sa sok sou tama teul toki wa