basho duh eun hae hitori hon iu iya janai kamo kou lang mal mono nat ne ni pa peo sa sekai sok sou tama toki wa