duh eun ga han hitori hon iu iya jin kara ki kimi kou kyozou la lang lin mal mono na pa peo sin sou tanoshii toki