duh eo ga hae hitori hon iu iya jae kal kamo ki kimi kou kyozou lang lin mono na nat ne ni pi sa sekai tanoshii