No recommendations for "nahin"
ab frozen hoshi jahan ka ke koi maeni maine mein mera meri nai naru pond roke saa sadaa socha subete sugiru talk tsuite wa yo yureru