No recommendations for "mujhko"
aur bhi chehra dil gila hai hain ham hawa hum jale jawaan ka kab kar kay machree mujhko na nahin phir sang suna tan tere teri