ang anyway apoy boy everyday gabi guys iba ibang ibat iyong ka laro ng sa text yo