aaya ab ba ghar hai hain jo kaha kahi khafa kya lagdi mein nahi par raat reh saari si stitch thi toh tooki tum waba ye