No recommendations for "kulay"
akin ako ang bakit din hindi ito iyo kang kasama kita ko kona kong kung love mahal makilala na naman ng nung sa story tunay una